Praca: Adiunkt, pracownik badawczo dydaktyczny, nauki o bezpieczeństwie


Dolnośląska Szkoła Wyższa

Uczelnia z ponad 20-letnią tradycją, kształcąca inżynierów informatyki – ogłasza konkurs
na stanowisko:
Adiunkt, pracownik badawczo dydaktyczny, nauki o bezpieczeństwie
Miejsce pracy: Wrocław

Opis oferty

Dziedzina nauk społecznych;

Dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie;

Wymagane przedstawienie wykazu dorobku naukowego i dydaktycznego;

Dolnośląska Szkoła Wyższa jako podstawowe miejsce pracy

 
Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego dla stanowiska adiunkta;
 • prowadzenie prac badawczych w zakresie dyscypliny nauki o bezpieczeństwie oraz publikowanie ich wyników;
 • aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • kierowanie licencjackimi i magisterskimi pracami dyplomowymi;
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego i działalności naukowej;
 • realizacja zadań bieżących zleconych przez przełożonych, związanych z posiadanymi kompetencjami i zajmowanym stanowiskiem.
Wymagania stawiane kandydatom
 • spełnianie wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;
 • zaawansowana wiedza z zakresu metodologii badań naukowych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;
 • udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w nauki o bezpieczeństwie;
 • doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej w uczelni wojskowej lub cywilnej, w tym doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” lub „administracja”,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w środowisku krajowym i międzynarodowym;
 • doświadczenie w kierowaniu przygotowaniem prac dyplomowych,
 • mile widziane doświadczenie praktyczne w pracy w podsystemach systemu bezpieczeństwa państwa.
Oferujemy
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • pracę w akademickim środowisku,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia poprzez bezpłatne szkolenia,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • ubezpieczenie grupowe,
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ