Praca: Doradca euresPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Doradca eures
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/6622
OBOWIĄZKI:
1. Realizowanie zadań wskazanych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczących międzynarodowego pośrednictwa pracy we współpracy z europejską, wojewódzką i powiatową kadrą EURES.2. Informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy o możliwościach zatrudnienia, warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów UE/EOG. 3. Informowanie pracodawców krajowych o możliwościach zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy z państw UE/EOG.4. Prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawców krajowych zainteresowanych rekrutacją bezrobotnych lub poszukujących pracy z państw UE/EOG.5. Upowszechnianie i realizacja zagranicznej oferty pracy zawierającej dane umożliwiające identyfikację pracodawcy z państwa UE/EOG lub nie zawierającej takich danych oraz prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawców z państw UE/EOG zainteresowanych rekrutacją kandydatów do pracy będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Informowanie bezrobotnych lub poszukujących pracy z kraju o możliwościach zatrudnienia w państwach UE/EOG, w szczególności:a. stosowanych metodach i miejscach upowszechniania zagranicznych ofert pracy EURES oraz o innych możliwościach poszukiwania zatrudnienia w państwach UE/EOG, w tym za pośrednictwem stron internetowych sieci EURES,b. na temat aktualnie upowszechnianych przez wojewódzki urząd pracy zagranicznych ofertach pracy EURES,c. możliwości zarejestrowania życiorysu w odpowiednich bazach na Portalu EURES,d. strukturze sieci EURES i możliwościach współpracy z partnerami sieci EURES,e. właściwych instytucjach kompetentnych w zakresie realizacji pośrednictwa pracy i doradztwa dotyczącego praw i obowiązków obywateli UE/EOG w zakresie mobilności pracowniczej.7. Promowanie sieci EURES i działań realizowanych przez kadrę EURES.8. Prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonych zadań, archiwizacja dokumentów. 9. Uczestniczenie w działaniach realizowanych przez kadrę EURES DWUP lub wydarzeniach związanych z EURES realizowanych przez PUP lub inne WUP na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub wydarzeniach związanych z EURES na terenie państw UE/EOG, w tym na obszarze Partnerstwa Transgranicznego EURES TriRegio.10. Prowadzenie spraw związanych z procedurą zamówień publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora DWUP oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Wydział EURES.11. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi DWUP przy realizacji zadań EURES.12. Udział w planowaniu, wnioskowaniu, realizacji oraz rozliczaniu działań i projektów realizowanych przez Wydział EURES.13. Gromadzenie danych i raportowanie w zakresie rodzajów i ilości zrealizowanych zadań, w tym z wykorzystaniem stosowanych systemów elektronicznych.14. Uczestnictwo w szkoleniach służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przydatnych w codziennej pracy.Oferta dostępna w sali C, E, A.Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 397 42 10. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub złożyć w Wydziale Zarządzania Kadrami w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Filii we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, III piętro, pok. 304, nie później niż do dnia 29 października br. do godz. 9:00 (w zaklejonej kopercie z dopiskiem oferta nr DK/1110/14/10/2021).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Doradca EURES
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie: wyższe, preferowane magisterskie, preferowane kierunki administracja, socjologia,staż pracy: mile widziane doświadczenie w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, doświadczenie przy obsłudze klienta, umiejętność pracy z grupą, klientem indywidualnym, biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet, narzędzia wykorzystywane w komunikacji online), wymagana znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem (min. poziom B1 wg Europejskiego Opisu Kształcenia)

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu