Praca: Główny księgowyPowiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Główny księgowy
Miejsce pracy: Radwanice
Numer: StPr/21/1202
OBOWIĄZKI:
1. Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych oraz Centrum Usług Wspólnych Radwanice zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętą polityką rachunkowości; 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 3. Wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 4. Nadzór nad terminową ewidencją księgową i finansową operacji gospodarczych na kontach jednostek obsługiwanych, 5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych; 6. Przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów i wydatków; 7. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Certyfikat księgowy stwierdzający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Uprawnienia: pracowitość, staranność, umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: znajomość aplikacji MS OFFICE - bardzo dobra
Uprawnienia: znajomość programów finansowo-księgowych


Wymagania inne:

[Umiejętność 2] : Biegła znajomość przepisów prawa: m.in. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości;[Umiejętność 1] : Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych[Inne] : ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

Miejsce pracy:

Radwanice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 6 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach