Praca: Główny księgowyPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Główny księgowy
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/7462
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie pełnej rachunkowość w ZSP-17 w obowiązujących terminach i zgodnie z obowiązującymi przepisami zwłaszcza zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów. Przygotowywanie niezbędnej sprawozdawczości. Biegłość w pracy z programami komputerowymi.Miejsce pracy: Wieczysta 105 , 50-550 WrocławForma um3y: umowa o pracę Termin składania ofert do dnia: 25.11.2021 Link do ogłoszenia o konkursie poniżej: https://zsp17wroclaw.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/konkurs-na-stanowisko-glownego-ksiegowego-16-11-2021.htmlOferta w sali: E
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Certyfikat księgowy stwierdzający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:1) posiadanie obywatelstwa polskiego;2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni prawpublicznych;3) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;4) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;5) wykształcenie spełnianie jednego z poniższych warunków:a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomicznestudia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada conajmniej 6-letnią praktykę w księgowości,c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

do 4 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu