Praca: Główny specjalista ds. programowania sap fiori/sap ui5Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Główny specjalista ds. programowania sap fiori/sap ui5
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/7564
OBOWIĄZKI:
- rozwój aplikacji portalowych SAP Fiori we współpracy z administratorami modułowymi ZSRK,- projektowanie i programowanie rozszerzeń funkcjonalności systemów SAP na bazie SAP Fiori- diagnozowanie i rozwiązywanie nieprawidłowości w działaniu systemu ZSRK,- implementacja rozszerzeń standardowej funkcjonalności systemu,- wsparcie zespołu w obsłudze zgłoszeń serwisowych i testach funkcjonalnych,- współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie ustalania zmian programistycznych,- sporządzanie dokumentacji technicznej.Oferujemy:- możliwość pracy na oprogramowaniu firmy SAP i zdobycie doświadczenia zawodowego na największym zintegrowanym systemie informatycznym rachunkowości i kadr w Polsce (kilkadziesiąt tysięcy użytkowników końcowych),- udział w szkoleniach i podnoszeniu kwalifikacji,- pracę w doświadczonym i miłym zespole, realizującym nowe interesujące projekty,- stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne wynikające z zatrudnienia w sądzie (m.in. 13 pensja, dofinansowanie wypoczynku, kultury i sportu, kurs językowy).Termin i miejsce złożenia dokumentów:Dokumenty należy złożyć w terminie do 10 września 2021 r.Miejsce i sposób złożenia dokumentów:Bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, parter, pokój nr 2, w godzinach urzędowania sądu, tj. od 7.30 do 15.30;Drogą elektroniczną na adres email: oddzial.kadr@wroclaw.sa.gov.pl* W przypadku wysłania dokumentów na adres e-mail należy dostarczyć je w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, najpóźniej dzień przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu do Biura Obsługi Interesanta we Wrocławiu przy ul. Energetycznej 4.Drogą pocztową /w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.*Wymagane dokumenty w formie papierowej należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Konkurs na głównego specjalistę ds. programowania SAP FIORI/SAP UI5.Na adres:Sąd Apelacyjny we Wrocławiuul. Energetyczna 453-330 WrocławKonkurs składa się z następujących etapów:etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń,etap drugi: rozmowa kwalifikacyjna umiejętności (w zależności od sytuacji COVID-19 w kraju przeprowadzona stacjonarnie lub w formie wideokonferencji), w tym praktyczny sprawdzian umiejętności.Informacje dodatkowe:Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl w zakładce: Oferty pracy).Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone.Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów: 71 798 77 49 i 71 798 77 31.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Programista aplikacji (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania:wykształcenie wyższe II stopnia,bardzo dobra znajomość języka programowania SAP Fiori/SAP UI5,przynajmniej dwuletnie doświadczenie programistyczne na środowisku SAP Fiori/SAP UI5,udział w przynajmniej jednym projekcie wdrożeniowym SAP w roli programisty SAP Fiori/SAP UI5,znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji technicznej oraz swobodą komunikację podczas spotkań projektowych.Dodatkowo mile widziane:posiadanie wiedzy o procesach w poszczególnych modułach biznesowych SAP, w szczególności HCM,posiadanie wiedzy z innych technik programowania w SAP (ABAP, Java, JavaScript, HTML5),znajomość technologii SAP S4HANA,znajomość środowiska SAP Cloud Platform,posiadanie certyfikatu SAP Fiori będzie dodatkowym atutem.

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

7 000 - 10 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu