Praca: Inspektor nadzoru nad żeglugąUrząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru nad żeglugą
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 86904

Warunki pracy

Praca w terenie:


praca przy prowadzeniu i obsłudze łodzi inspekcyjnych i samochodów służbowych, wyjazdy służbowe, inspekcje statków żeglugi śródlądowej.


Praca w biurze:


- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,


- praca z petentami.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze, winda.


 

Zakres zadań

 • zajmuje się nadzorem nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, m.in. przeprowadza inspekcje statków i załóg, kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w portach, przystaniach i zimowiskach;
 • zajmuje się weryfikacją ustalonej głębokości tranzytowej na szlakach żeglownych, kontrolą oznakowania szlaku żeglownego;
 • przeprowadza postępowania w sprawach wypadków żeglugowych;
 • przeprowadza inspekcje imprez na wodzie oraz prac podwodnych;
 • prowadzi własne sprawy dotyczące postępowania w sprawach wykroczeń, w tym mandatowych;
 • wydaje zezwolenia na imprezy na wodzie;
 • prowadzi sprawy administracyjne , m.in.: dotyczące wydawania zaleceń i dyspozycji doraźnych w zakresie porządku i bezpieczeństwa żeglugi, przygotowywania decyzji administracyjnych dotyczących bezpieczeństwa żeglugi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Patent oficera w żegludze śródlądowej;
 • Znajomość Ustawy o żegludze śródlądowej oraz jej aktów wykonawczych;
 • Znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych;
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i jej aktów wykonawczych;
 • Umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna) i innych urządzeń biurowych;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego;
 • Uprawnienia do obsługi urządzeń UKF w żegludze śródlądowej;
 • Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B lub A;
 • Prawo jazdy kat. B+E;
 • Dokładność, rzetelność, sumienność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dyspozycyjność, kultura osobista, odporność na stres.
APLIKUJ TERAZ