Praca: Inspektor wojewódzkiDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 75894

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego;


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin;


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnej w sprawach związanym z przyznawaniem świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, bądź odmową przyznania świadczenia pieniężnego
 • rozliczanie i projektowanie podziału dotacji Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego związanej z wypłatą świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, cudzoziemców którzy ubiegają się o pobyt stały na terytorium RP
 • przyjmowanie wniosków, wydawanie dokumentów oraz udzielanie informacji w zakresie świadczenia pieniężnego, obywatelstwa polskiego i repatriacji
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową dotacji dla starostów w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych, m.in. projektów podziału środków finansowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o Karcie Polaka
 • znajomość ustawy o obywatelstwie polskim
 • znajomość ustawy o repatriacji
 • znajomość KPA
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ