Praca: InspektorKomenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 75755

Warunki pracy

- zadania realizowane w warunkach pracy biurowej, w systemie pracy dziennej wynoszącej osiem godzin, sporadycznie nietypowe godziny pracy (dyżury), wysiłek fizyczny

Zakres zadań

 • prowadzenie sprawozdań dziennego obrotu przesyłek nadawanych i otrzymywanych za pośrednictwem Poczty Specjalnej w celu posiadania aktualnej wiedzy w przedmiocie ilości i rodzaju nadawanych i otrzymywanych przesyłek oraz kosztów z tym związanych
 • przyjmowanie i wydawanie przesyłek stanowiących obrót Poczty specjalnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w celu doręczenia przesyłek do adresatów zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz zapewnienie realizacji zadań zawartych w aktach wykonawczych tej ustawy
 • sortowanie korespondencji stanowiącej obrót ekspedycji poczty specjalnej zgodnie z obowiązująca procedurą
 • wykonywanie czynności w zakresie pracy kancelaryjnej w odniesieniu do dokumentów sporządzanych w związku z obrotem korespondencji Poczty Specjalnej w celu zapewnienia realizacji zadań zgodnych z postanowieniami decyzji Komendanta Głównego Policji
 • utrzymywanie ścisłej współpracy z operatorem pocztowym w zakresie nadawania i odbioru korespondencji stosownie do posiadanej umowy w celu nadzoru realizacji postanowień umownych
 • prace projektowe i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w celu dostosowania do obowiązujących wymagań standaryzacyjnych wykorzystywanych systemów teleinformatycznych
 • nadzór realizacji umów zawartych w materii zakupu usług pocztowych w celu zapewnienia realizacji zadań zgodnych z postanowieniami ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • wiedza z zakresu informacji niejawnych, funkcjonowania placówek Poczty Specjalnej oraz dokumentowania obrotu korespondencji
APLIKUJ TERAZ