Praca: InspektorKomenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 80059

Warunki pracy

- praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku


- praca wymaga umiejętności komunikacji


- praca pod presją czasu


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, telefon)


- budynek przystosowany dla osób niepełnoprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę


- praca na poziomie II piętra

Zakres zadań

 • realizowanie czynności zakresu gromadzenia, przetwarzania i analizowania korygowania nieprawidłowości informacji w Policyjnym Rejestrze Imprez Masowych dotyczących działań Policji związanych z zabezpieczeniem przez jednostki i komórki organizacyjne KWP we Wrocławiu imprez, protestów, innych zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przejazdów ich uczestników
 • współpraca z komórkami KWP we Wrocławiu właściwymi w sprawach BHP i medycyny pracy w zakresie terminowego realizowania tych zagadnień w Sztabie Policji KWP we Wrocławiu
 • obsługa kancelaryjna Sekcji Operacji Policyjnych i Zarządzania Kryzysowego, w tym prowadzenie spisów archiwizacyjnych w zakresie operacji policyjnych
 • opracowywanie tygodniowych informacji o imprezach, protestach i zdarzeniach mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie woj. dolnośląskiego – podczas nieobecności osoby realizującej zadnie
 • rozliczanie w PRIM operacji i podoperacji na szczeblu wojewódzkim wraz z osobą odpowiedzialną za przygotowanie dokumentacji danego zabezpieczenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (półtora roku) doświadczenia zawodowego w administracji
 • umiejętność pracy na komputerze ze znajomością pakietu Microsoft Office
 • podstawowa znajomość aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych, BHP i medycyny pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • przeszkolenie w zakresie BHP i medycyny pracy
APLIKUJ TERAZ