Praca: InspektorKomenda Powiatowa Policji w Strzelinie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Strzelin
Ogłoszenie o naborze Nr 83996

Warunki pracy

Praca przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Praca statyczna - przy monitorze ekranowym. Praca dynamiczna na terenie urzędu i jednostki jemu podległej.

Zakres zadań

  • Organizuje i koordynuje pracę Zespołu.
  • Administruje na poziomie lokalnym Komendy policyjnymi systemami informatycznymi.
  • Nadzoruje stan techniczny i poprawne funkcjonowanie sprzętu teleinformatycznego oraz zaopatruje w materiały eksploatacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Sporządza dokumenatcję dotyczącą nadawania, zmiany, oraz odwoływania uprawnień do dostępu do policyjnych systemów informatycznych.
  • Dokonuje rejestracji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji i innych aplikacjach.
  • Prowadzi ewidencję sprzętu teleinformatycznego, będącego na wyposażeniu Komendy, w tym sprzętu powierzonego i prywatnego oraz sporządza sprawozdania w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z informatyką i teleinformatyką lub o podobnym zakresie zadań
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
APLIKUJ TERAZ