Praca: InspektorKomenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 84607

Warunki pracy

- praca siedząca


- praca wymaga szczególnej koncentracji


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk


- praca przy komputerze


- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)


- budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń biurowych na poziomie bez dostępu do windy

Zakres zadań

 • naliczaniem i sporządzaniem list miesięcznych uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników wraz z potrąceniami wynikającymi z prawidłowo ustalonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, prawidłowo ustalonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z tytułu prowadzonej egzekucji zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu dokonania terminowej realizacji przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzeniem kartotek uposażeń, wynagrodzeń w celu prawidłowego naliczania płac
 • sporządzaniem rocznej informacji w zakresie osiągniętego dochodu i pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych w celu terminowego przekazania ich do właściwego US oraz dla podatników
 • sporządzaniem rocznej informacji dla pracowników o wysokości pobranych oraz odprowadzonych do ZUS składek społecznych i zdrowotnej
 • wystawianiem zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników jak również do Zakładu Emerytalno-Rentowego oraz ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wystawianiem zaświadczeń o wysokości zarobków w celu przekazania informacji pracownikowi lub instytucji
 • prowadzeniem korespondencji z instytucjami zewnętrznymi takimi jak ZUS, US, komornicy Sądowi, Sądu i inne
 • przygotowywaniem i przekazywaniem dokumentacji do archiwum KWP w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (półtora roku) doświadczenia w pracy w komórkach finansowych
 • znajomość i umiejętność interpretacji przepisów podatkowych, prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych
 • znajomość obliczania płac
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych
 • komunikatywność niezbędna przy obsłudze interesantów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy w komórkach płacowo-kadrowych
APLIKUJ TERAZ