Praca: InspektorKomenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 85047

Warunki pracy

- zadania realizowane w warunkach pracy biurowej, obsługa stanowiska komputerowego w systemie pracy dziennej wynoszącej osiem godzin, sporadycznie nietypowe godziny pracy( dyżury), realizacja obowiązków poza normatywnymi godzinami pracy


 

Zakres zadań

 • zapewnia prawidłowe funkcjonowanie modułu ochrony dostępu do danych i systemu indywidualnych uprawnień użytkowników wraz z personalizacją KM/OIC w celu prawidłowego dostępu do systemów
 • nadzoruje poprawną pracę systemów autoryzacyjnych oraz nadawania uprawnień
 • nadzoruje oraz udziela wsparcia jednostkom terenowym w zakresie technicznej i technologicznej obsługi systemów celem właściwego ich działania
 • wdraża i prowadzi obsługę eksploatacyjną systemów informatycznych opracowanych centralnie i lokalnie celem właściwego ich działania
 • monitoruje procedury bezpieczeństwa oraz zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo sieci komputerowej i systemów informatycznych celem ich eliminowania
 • realizuje cele określane prze Biuro Łączności i Informatyki KGP, strategie i polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych w KWP celem poprawnej realizacji postawionych założeń
 • okresowo pełni dyżury domowe i realizuje obowiązki poza normatywnymi godzinami pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia związanego z kancelaryjnym obiegiem dokumentów
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • znajomość obiegu kancelaryjnego dokumentów
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajmość obsługi pakietu MS Office lub LibreOffice
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie profilowane w kierunku informatyka lub pokrewne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie zwrotów fachowych
 • znajomość zagadnień związanych z nadawaniem uprawnień do pracy w systemach informatycznych
 • znajomość technologii informatycznych w zakresie podstawowym
APLIKUJ TERAZ