Praca: Inspektor/specjalistaPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Inspektor/specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/3241
OBOWIĄZKI:
Wykonywanie oceny wniosków, z uwzględnieniem rozdzielności funkcji i działań.Autoryzowanie wniosków o płatność, wystawianie dokumentów płatniczych, wprowadzanie danych i obsługa w aplikacji wniosków z poszczególnych programów realizowanych przez Agencję zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami.Ocena spełniania zobowiązań wieloletnich wynikających z wydanych decyzji i zawartych umów.Monitorowanie terminów realizacji procedur i działań kontrolnych.Informacji o nieprawidłowościach, przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do komórki właściwej w zakresie kontroli wewnętrznej, a w razie potrzeby przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia do organu ścigania.Archiwizacja dokumentów.Wykonywanie czynności kancelaryjno – biurowych.Praca w godz. 7:30-15:30Należy aplikować przez: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/praca
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

wykształcenie średnie, staż pracy bez znaczenia

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu