Praca: Kierownik BudowyPrężnie rozwijająca się firma na rynku budowlanym, działająca od ponad 14 lat, w związku z pozyskaniem kolejnych kontraktów budowlanych poszukuje Kierownika Budowy chętnego do podjęcia współpracy przy budowie hali produkcyjno-magazynowej o pow. 1500m2 w bliskiej odległości od Wrocławia.

Kierownik Budowy

Miejsce pracy: Wrocław

 

Obowiązki:
 • organizacja, prowadzenie i nadzór nad realizacją robót budowlanych
 • realizacja budowy lub powierzonego frontu robót zgodnie z harmonogramem planowanych prac budowlanych,
 • prowadzenie dokumentacji budowlanej i technicznej oraz korespondencji związanej z prowadzoną budową,
 • weryfikacja postępu i jakości prac oraz ich zgodności z harmonogramem,
 • pozyskiwanie dostawców, materiałów i podwykonawców,
 • współpraca z przedstawicielami Inwestora i biurami projektowymi w zakresie prowadzonej inwestycji,
 • przygotowywanie protokołów zaawansowania prac,
 • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach prac oraz udział w odbiorze końcowym inwestycji,
 • wsparcie Kierownika Kontraktu w zakresie koordynacji prac.
Czego oczekujemy:
 • min. 3 letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym realizacji min. 2 obiektów halowych
 • znajomości procedur oraz przepisów prawnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych oraz procesem uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • posiadania uprawnień budowlanych w wymaganym zakresie,
 • umiejętności organizacji pracy własnej i podległych podwykonawców.
Oferujemy:
 • cykliczne szkolenia branżowe, możliwości rozwoju i awansu,
 • udział w ciekawych i zróżnicowanych projektach,
 • atrakcyjny system wynagradzania  i premiowania - w pełni oddający zaangażowanie i osiągane wyniki,
 • niezbędne narzędzia do pracy (samochód służbowy, laptop, telefon),
 • stabilność zatrudnienia,
 • imprezy, wyjazdy integracyjne oraz przyjazną atmosferę pracy,
 • dostęp do atrakcyjnego ubezpieczenia grupowego, prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej,
 • rodzaj zatrudnienia: kontrakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferta skierowana jest również do kandydatów zainteresowanych współpracą tymczasową na stanowisku Kierownika Budowy tej inwestycji, którzy w profesjonalny połączyć obecna pracę z dodatkowym, ambitnym wyzwaniem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z procedurą rekrutacyjną, prowadzoną przez CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o.
3. Zgłoszenie swojej aplikacji, stanowiącej odpowiedź na zamieszczone powyżej ogłoszenie, stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2.
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające - firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
8. CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. W oparciu o Państwa dane osobowe CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
APLIKUJ TERAZ