Praca: KsięgowyArchiwum Państwowe we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 79283

Warunki pracy

- praca biurowa (siedząca przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie),
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner, drukarka),
- sztuczne oświetlenie miejsca pracy,
- stanowisko zlokalizowane na I piętrze urzędu,
- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

Zakres zadań

 • Prowadzi wszelkie sprawy związane z naliczaniem, ewidencjonowaniem i rozliczaniem wynagrodzeń z osobowego i bezosobowego funduszu płac (sporządza listy płac, polecenia księgowania, polecenia przelewów) w celu poprawnych i terminowych wypłat.
 • Sporządza i rozlicza umówy zlecenia i o dzieło .
 • Wykonuje czynności w zakresie rozliczania składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, PPK w celu poprawnych rozliczeń z ZUS i US i instytucją finansową PPK .
 • Sporządza sprawozdania (miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) dla instytucji zewnętrznych z zakresu wynagrodzeń.
 • Prowadzi sprawy związane z ZFŚS (bieżąca analiza, rozliczanie).
 • Zastępuje osobę prowadzącą sprawy kadrowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego przy naliczaniu wynagrodzeń.
 • Umiejętność obsługi komputera (Office) programów płacowo-kadrowych oraz Płatnika.
 • Praktyczna znajomość zagadnień płacowych, ubezpieczeniowych, podatkowych i prawa pracy.
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, zasiłków, prawa pracy, podatków dochodowych.
 • Komunikatywność,sumienność, dokładność.
 • Doskonała organizacja czasu pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu Progmann Kadry i Płace.
APLIKUJ TERAZ