Praca: LaborantWojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 78787

Warunki pracy

występowanie szczególnie trudnych warunków pracy (materiał laboratoryjny)

Zakres zadań

 • Przyjmowanie i rejestracja próbek pod nadzorem w celu wykonania zleconego badania
 • Wykonywanie badań pod nadzorem zgodnie z nadanymi upoważnieniami według określonych procedur i intrukcji w celu uzyskania rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań
 • Obsługa urządzeń laboratoryjnych zgodnie z nadanymi upoważnieniami w obszarze realizowanych zadań
 • Przedkładanie kierownikowi ZHW stosownych informacji z realizacji zadań, wtym niezwłoczne informowanie o wystepujących problemach
 • Obsługiwanie programów komputerowych związanych z pracą laboratoryjną w obszarze realziowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie zawodowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • obsługa pakietu Microsoft Office
 • grzeczność i uprzejmość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ