Praca: Magazynier do magazynu centralnegoTubes International Sp. z o. o.
Ul. Bystra 15 a
61-366 Poznań

 

poszukujemy pracownika:

Magazynier do magazynu centralnego
Miejsce pracy:Wrocław

 

Typ zatrudnienia: Umowa o pracę

 

Opis stanowiska pracy:
 • praca w magazynie artykułów przemysłowych (węże i złącza dla przemysłu)
 • obsługa wózka widłowego
 • konfekcjonowanie i komisjonowanie towarów
 • przyjmowanie dostaw
 • rozładunki i załadunki towarów
 • wydawanie towarów z magazynu
 • praca 8h w systemie dwuzmianowym w Poznaniu w godzinach pomiędzy 6:00 a 21:00
 • praca w oparciu o skanery/czytniki w systemie IFS
Wymagania:
 • wykształcenie techniczne zawodowe lub średnie
 • uprawnienia do obsługi wózka widłowego
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie w pracy magazynowej
 • umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie
 • podstawowa znajomość obsługi komputera
 • dyspozycyjność, sumienność, dbałość o porządek
Oferujemy:
 • zatrudnienie w firmie z ponad 25 – letnią historią i będącej częścią międzynarodowej
 • grupy możliwość rozwoju zawodowego
 • pakiety medyczne na czas nieokreślony
 • narzędzia do pracy
 • miłą i przyjazną atmosferę w zgranym zespole
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym Tubes International sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Tubes International sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bystrej 15a, KRS: 0000124055, NIP: 7810046084, REGON: 630115103, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124055.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@tubes-international.com
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Tubes International sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do zakończenia procesu rekrutacji.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Tubes International sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Tubes International sp. z o.o.
APLIKUJ TERAZ