Praca: Menedżer ds. usług DDDSpółka Impel System, wchodząca w skład ogólnopolskiej Grupy Impel – lidera rynku usług outsourcingowych – aktualnie poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Menedżer ds. usług DDD
Miejsce pracy: Wrocław

Region działania: cała Polska

 

Zadania na stanowisku
 • Zarządzanie produktem DDD w Grupie Impel
 • Uczestniczenie w opracowywaniu strategicznych kierunków rozwoju usługi
 • Wyszukiwanie nowych możliwości rozwoju biznesu
 • Odpowiedzialność za dobór i rekomendacje w zakresie stosowanej technologii
 • Własna inicjatywa i aktywne podejmowanie działań na rzecz doskonalenia istniejącego portfolio produktów
 • Wsparcie w procesie identyfikacji szans i wyceny usług dla nowych klientów
 • Realizowanie projektów rozwoju innych produktów, we współpracy z rożnymi działami firmy, m.in. handlowym i operacyjnym
 • Udział w audytach technologicznych na nowych obiektach
 • Dobór technologii i wsparcie obszaru operacyjnego we wdrożeniach nowych kontraktów
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP
Oczekiwania wobec Kandydatów
 • Min. 3 lata doświadczenia w obszarze usług DDD (dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji)
 • Bardzo dobra znajomość branży oraz wiedza produktowa
 • Doświadczenie w planowaniu i organizacji pracy pracowników terenowych
 • Dyspozycyjność, gotowość do częstych wyjazdów służbowych i pracy w terenie
 • Motywacja, dynamika w działaniu oraz nastawienie na realizację celu,
 • Komunikatywność, umiejętności współpracy z osobami na różnym poziomie stanowisk.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dobra znajomość środowiska Microsoft Office, w tym Excel
 • Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dużą samodzielność na stanowisku pracy
 • Możliwość dzielenia się własnymi pomysłami i inicjatywami oraz realny wpływ na rozwój produktu
 • Wyzwania zawodowe i dynamiczne środowisko pracy
 • Dalszy rozwój zawodowy w dużej ogólnopolskiej organizacji biznesowej
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość przystąpienia do programu Multisport, ubezpieczenia grupowego lub prywatnej opieki medycznej.
Grupa Impel to:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Spółka).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.


Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel System Sp. z. o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.


Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz tutaj


Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:


Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@auraco.pl

Impel System Sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

APLIKUJ TERAZ