Praca: Młodszy asystent w oddziale laboratoryjnym - laboratorium mikrobiologiiPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Młodszy asystent w oddziale laboratoryjnym - laboratorium mikrobiologii
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/2408
OBOWIĄZKI:
- przygotowywanie pożywek, odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań mikrobiologicznych, - prowadzenie kolekcji bakteryjnych szczepów odniesienia,- wykonywanie badań mikrobiologicznych wody,- obsługa sprzętu laboratoryjnego (w tym: autoklaw, destylator) oraz dbanie o jego prawidłowe użytkowanie,- prowadzenie odpowiednich zapisów z wykonywanych czynności. Umowa na okres próbny. Praca w systemie jednozmianowym.Przewidywany okres zatrudnienia: pierwsza umowa na 3 miesiące.Kontakt kandydatów z pracodawcą:- drogą elektroniczną na adres: kadry@psse.wroc.pl,- drogą pocztową na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, 50-227 Wrocław, ulica Kleczkowska 20, koperta z dopiskiem oferta pracy LAB.Termin składania dokumentów: do 12.05.2021 r. do godziny 15:00.O ważności oferty kandydata/kandydatki decyduje data wpływu do PSSE we Wrocławiu,dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Laborant mikrobiologiczny
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: biologia, biotechnologia, technologia żywności lub nauk pokrewne


Wymagania inne:

wykształcenie: wyższe w zakresie biologii, biotechnologii, technologii żywności lub nauk pokrewnych,staż prac: brak wymagań,ukończony kurs obsługi autoklawów,znajomość języka angielskiego,dobra organizacja pracy, dokładność, sumienność,komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

do 2 880 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu