Praca: Młodszy asystent/asystent w oddz. laboratoriumPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Młodszy asystent/asystent w oddz. laboratorium
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/3429
OBOWIĄZKI:
- Obsługa aparatury i sprzętu laboratoryjnego (np.: spektrofotometry ASA, UV, FT-IR, chromatograf gazowy) - dbanie o prawidłowe użytkowanie aparatury- przygotowywanie sprzętu pomiarowego w laboratorium, kalibracja, przygotowywanie materiałów do pobierania próbek w terenie, itp,- wykonywanie pomiarów w środowisku pracy, w zakładach pracy na terenie Wrocławia i poza Wrocławiem (obszar działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu)- wykonywanie badań chemicznych / właściwości fizycznych - opracowywanie sprawozdań z pomiarów / badań w siedzibie laboratorium- prowadzenie zapisów dotyczących pracy w laboratorium i terenieMiejsce pracy: ul. Kleczkowska 20 50-227 Wrocław Kontakt z pracodawcą: Wymagane dokumenty i oświadczenia:list motywacyjny kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573)                                                             ważności oferty kandydata/kandydatki decyduje data wpływu do PSSE we Wrocławiu.   Oferta w sali: C , A
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Laborant biochemiczny
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

- Wykształcenie: wyższe chemiczne i/lub techniczne- znajomość obsługi komputera - umiejętności manualne i techniczne (obsługa sprzętu pomiarowego)- znajomość systemu zarządzania wg PN EN-ISO/IEC 17025:2018-02- dyspozycyjność (praca również w porze nocnej)- brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku- prawo jazdy kategorii B- staż pracy na podobnym stanowisku,- dokładność, sumienność, komunikatywność, zdolność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole.

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

do 2 880 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu