Praca: Młodszy wychowawcaPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Młodszy wychowawca
Miejsce pracy: Kąty Wrocławskie
Numer: StPr/21/5493
OBOWIĄZKI:
Organizowanie pracy wychowawczej w grupie, opracowywanie planu pomocy dziecku w porozumieniu z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami , praca indywidualna z dzieckiem, współdziałanie z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka. Wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny ososbistej oraz porzadku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porzadkowych. Dbanie o utrzymanie dobrego stanu zdrowia dziecka oraz opieka w czasie choroby. Współpraca ze szkołami do ktorych uczęszczają wychowankowie . Zaopatrzenie wychowanków w odpowiednią odzież i inne przedmioty ososbistego uzytku. Przygototwaniev wychowanka do samodzielnego życia od momentu umieszczenia go w placówce. Opracowywanie planów pracy i sprawozdań z wykonanych zadań. Miejsce pracy: Placówka opiekuńczo Wychowawcza tupu Iterwencyjnego w Kątach Wrocławskich Kontakt z pracodawcą: sekretariat@pcus.pl lub hpatynko@pcus.plOferta w sali: C .
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna , psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku , którego program obejmuje resocjalizację , pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowaczą, albo na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki , nauki o rodzinie lub resocjalizacjistaż pracy bez znaczenia inne: - nie jest i nie była pozbawiaona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona , jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowaczej co zostało potwierdzone zaświoadczeniem lekarskim o braku p/w do tej pracy.

Miejsce pracy:

Kąty Wrocławskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu