Praca: Nauczyciel przedszkolaPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Nauczyciel przedszkola
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/7529
OBOWIĄZKI:
1. Nauczyciel odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci. 2. Bezpośrednim przełożonym nauczyciela przedszkola jest dyrektor. 3. Nauczyciel przedszkola jest obowiązany do wykonania swoich obowiązków w czasie i miejscu określonym przez dyrektora przedszkola.4. Nauczyciel dochowuje tajemnicy służbowej.5. Nauczyciel przestrzega czasu pracy oraz regulaminów obowiązujących w przedszkolu.6. Nauczyciel przestrzega przepisów i zasad BHP i ppoż.7. Nauczyciel dba o dobro placówki, chroni jej mienie oraz zachowuje w tajemnicy informacji. Praca w godz.: 7:00-17:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Nauczyciel przedszkola (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 6)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne


Wymagania inne:

wykształcenie: wyższe pedagogiczne, staż pracy: pół roku na podobnym stanowisku

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

do 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu