Praca: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/3318
OBOWIĄZKI:
Najważniejszym i podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, a ponadto:1. Organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej opartej na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego zgodnie z wymogami określonymi w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. 2. Dbanie o zapewnienie bezpiecznego środowiska, stymulującego rozwój każdego wychowanka. 3. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowawczo-edukacyjnych przekazywanie rzetelnych informacji o rozwoju dziecka we celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego. 4. Dostosowywanie treści, metod i organizacji procesu wychowawczo- dydaktycznego do psychofizycznych możliwości każdego dziecka.5. Stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju każdego dziecka wykorzystywanie projektów własnych przedszkola.6. Przestrzeganie Praw Dziecka podmiotowe traktowanie każdego wychowanka. 7. Ścisła współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami pracującymi w przedszkolu.8. Prowadzenie obserwacji dziecka i dokumentowanie jej w formie pisemnej,9. Czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołach samokształceniowych, innych szkoleniach i zebraniach wynikających z bieżących potrzeb placówki.10. Realizowanie zamierzeń planu rozwoju przedszkola oraz zadań w wynikających z planów rocznych oraz zawartych w nim zadań z zakresu m.in. mierzenia jakości pracy własnej oraz wykorzystywanie informacji zwrotnych w doskonaleniu działań.11. Dbanie o wizerunek własny i przedszkola w środowisku.12. Przestrzeganie prawa w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych.13. Przyczynianie się do budowania miłej i serdecznej atmosfery w pracy. Oferta dostępna w sali C. Kontakt z pracodawcą - e-mail: sekretariat.p026@wroclawskaedukacja.pl
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Nauczyciel przedszkola
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: Wychowanie przedszkolne


Wymagania inne:

wykształcenie: wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym, studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe, staż pracy: dużym atutem będzie doświadczenie w pracy z dziećmi, mile widziane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu