Praca: Operator w klubie 4rblogPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Operator w klubie 4rblog
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/5273
OBOWIĄZKI:
1) właściwe magazynowanie, konserwowanie przenośnego sprzętu audiowizualnego, nagłośnieniowoakustycznego i oświetleniowego;2) nadzór nad właściwym i zgodnym z przeznaczeniem eksploatowaniem stacjonarnych środków audiowizualnych, aparatury nagłośnieniowo akustycznej oraz oświetleniowej;3) prowadzenie przeglądów bieżących w/w sprzętu oraz wnioskowanie napraw w serwisie specjalistycznym;4) dbanie o stan pomieszczeń, w których sprzęt jest zainstalowany i eksploatowany;5) zabezpieczenie nagłośnienia i oświetlenia przedsięwzięć organizowanych w Klubie, obsługa środków audiowizualnych;6) obsługa fotograficzna przedsięwzięć służbowych, kulturalnych, patriotycznoreligijnych realizowanych przez 4 Regionalną Bazę Logistyczną; obróbka elektroniczna materiału zdjęciowego oraz jego magazynowanie;7) obróbka elektroniczna materiału zdjęciowego oraz jego magazynowanie;8) archiwizacja, katalogowanie i udostępnianie placówkom wojskowym zbiorów fotograficznych, prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie;9) przygotowywanie i przesłanie zdjęć na stronę internetową 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, udział w organizacji promocji przedsięwzięć realizowanych w Klubie;10) przygotowywanie materiałów do wystaw fotograficznych;11) prowadzenie ewidencji mienia i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Klubu, wykonywanie sprawozdań w tym zakresie;12) dokonywanie bieżącej kontroli stanu technicznego sprzętu znajdującego się w Klubie, dbanie o właściwe jego wykorzystanie, utrzymanie, przechowywanie i konserwację;13) opracowanie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne oraz nowy sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć kulturalnooświatowych;14) zabezpieczenie potrzeb technicznych działających w Klubie kół i sekcji zainteresowań;15) nadzorowanie prawidłowego stanu technicznego budynku i pomieszczeń Klubu oraz zgłaszanie potrzeb w zakresie napraw i remontów;16) wykonywanie prac pomocniczych w zakresie ochrony fizycznej Klubu: przechowywania kluczy użytku bieżącego i zapasowych, dokonywanie uzgodnień w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu ochrony Klubu.Oferta dostępna w sali H. Kontakt z pracodawcą - tel.: 261 651 055, e-mail (CV, listy motywacyjny oraz klauzula RODO): 4rblog.kadry@ron.mil.pl
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Technik urządzeń audiowizualnych (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

wykształcenie: średnie lub wyższe, staż pracy:- 3 lata przy wykształceniu średnim- rok przy wykształceniu wyższym, wymagania dodatkowe:- doświadczenie w nagłaśnianiu imprez kulturalnych,- umiejętność obsługi mikserów analogowych i cyfrowych,- umiejętność obsługi sprzętu audio-wideo,- dobra znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, pakietów biurowych typu: Word, Power Point,- umiejętność pracy zespołowej,- dyspozycyjność,- zdyscyplinowanie,- terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 083 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu