Praca: Opiekun dziecięcyPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Opiekun dziecięcy
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/1022
OBOWIĄZKI:
Sprawowanie opieki nad dziećmi i udział w procesie dydaktyczno- wychowawczym.System czasu pracy: równoważny system czasu pracyPraca na czas określony: 3 MIESIĄCEGodziny pracy: 07:00 - 7:00Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą elektroniczną na adres sekretariat@dzieciecydom.wroclaw.pl lub pocztą na adres 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2 w terminie do 31 marca 2021 r.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe, brak
Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI


Wymagania inne:

Wymagania kwalifikacyjne: ukończona szkoła przygotowująca do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne.W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2020 r. poz.821):1)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,2)wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,3)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,4)jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.W placówce opiekuńczo-wychowawczej może pracować osoba, która zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r. poz.1282 ) w dniu nawiązania stosunku pracy będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych oraz zgodnie z art.6 ust.3 pkt 2 w/w ustawy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.doświadczenie zawodowe 2 lata

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu