Praca: Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościamiPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/3374
OBOWIĄZKI:
Zadania Pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami:- udział w tworzeniu procedur, dokumentów strategicznych WWSIS oraz form wsparcia dostosowanych do studentów z niepełnosprawnościami, - stworzenie modelu współpracy ze studentami z niepełnosprawnościami,- inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, - reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnościami, - bieżąca obsługa studentów z niepełnosprawnościami (m.in. doradztwo edukacyjne), - pomoc doraźna w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów zniepełnosprawnościami stosownie do indywidualnych potrzeb studenta, - prowadzenie rejestru studentów z niepełnosprawnościami na uczelni, - monitorowanie liczby pracowników i studentów z niepełnosprawnościami. Ponadto Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami będzie uczestniczył w:- przygotowaniu specyfikacji wyboru wykonawców pod kątem merytorycznym w zakresie właściwego dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w ramach zadania dot. likwidacji barier architektonicznych),- opracowaniu procedur związanych z bezpieczną ewakuacją osób z niepełnosprawnościami, które zostaną dostosowane do planu ewakuacyjnego na uczelni,- opracowaniu aktualizacji regulaminu studiów w zakresie rozwiązań dla studentów zniepełnosprawnościami utworzeniu otwartego katalogu rozwiązań zgodnych zindywidualnym zapotrzebowaniem studentów z niepełnosprawnościami.1/2 etatu. Oferta dostępna w slai E, A.Kontakt z pracodawcą - e-mail: apultowicz@horyzont.eu, tel.: 507 008 441.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, staż pracy: min. 2-letnie doświadczenia zawodowe, znajomość regulacji prawnych dot. osób z niepełnosprawnościami oraz zagadnień związanych z kształceniem akademickim osób z niepełnosprawnościami,dobra znajomość obsługi komputera,terminowość oraz wysokie zdolności organizacyjne i komunikacyjne,mile widziane doświadczenie projektowe/na uczelniach, mile widziana znajomość języka migowego, zachęcamy do aplikowania osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu