Praca: p.o. Dyrektora HR 

 

PGE Ekoserwis S.A jest częścią Grupy Kapitałowej PGE – lidera na rynku energii elektrycznej i ciepła.
Grupa PGE znajduje się w pierwszej piątce największych pracodawców w Polsce, dając stabilne zatrudnienie ponad 40 tysiącom osób w ponad 200 lokalizacjach.

 

PGE Ekoserwis S.A. to firma produkcyjno - handlowo - usługowa, zapewniająca kompleksową obsługę elektrowni i elektrociepłowni w zakresie zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania (UPS) oraz dostaw materiałów na bazie UPS, a także świadcząca usługi w obszarach pomocniczych dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła.

 

W naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, stabilne zatrudnienie przy jednoczesnym stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych.

 

Do PGE Ekoserwis S.A. poszukujemy osoby na stanowisko:

p.o. Dyrektora HR
Miejsce pracy: Wrocław


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Realizację polityki personalnej powiązanej ze strategią Spółki.
 • Opracowywanie i wdrażanie efektywnych narzędzi kadrowych (procedury, instrukcje, regulaminy itp.).
 • Nadzór nad procesami związanymi z projektowaniem organizacji, wdrażaniem rozwiązań strukturalnych oraz systemów zarządzania, dostosowywaniem rozwiązań w obszarze zarządzania organizacją do strategii Spółki.
 • Planowanie potrzeb kadrowych, nadzór nad procesami rekrutacji i selekcji pracowników.
 • Opracowanie i wdrożenie systemów motywacyjnych dla poszczególnych grup pracowniczych
  w Spółce, spójnych z jej celami operacyjnymi i założeniami budżetu.
 • Identyfikację potrzeb Spółki oraz podejmowanie odpowiednich działań w zakresie tworzenia i rozwoju kadry rezerwowej; planowanie i realizację indywidualnych ścieżek karier.
 • Zbudowanie i wdrożenie efektywnego programu szkoleń dla pracowników Spółki.
 • Planowanie i realizację działań w obszarze zatrudnienia w ramach budżetów kosztów osobowych.
 • Współpracę ze związkami zawodowymi, przygotowywanie i prowadzenie negocjacji społecznych
  i konsultacji w zakresie uregulowań prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych.
 • Współpracę ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w Spółce i radą pracowników.
 • Realizację przyjętej w Spółce polityki wynagrodzeń.
 • Analizę zatrudnienia i funduszu płac oraz opracowywanie budżetu personelu.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i administracją kadrową oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
 • Inicjowanie i prowadzenie projektów związanych ze zmianami w organizacji (w zakresie np. kultury organizacji, komunikacji).
 • Stałą współpracę z Zarządem Spółki w zakresie polityki personalnej, utrzymanie właściwych relacji ze Stroną Społeczną i Radą Pracowników.
 • Współpracę z zespołami HR w Grupie Kapitałowej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, preferowane ekonomiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo.
 • Wymagane co najmniej 8-letnie doświadczenie w obszarze personalnym w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.
 • Dobrej znajomości przepisów prawa pracy oraz wszystkich procesów realizowanych w obszarze ZKL.
 • Wysokich kompetencji interpersonalnych zwłaszcza w zakresie przywództwa, komunikacji
  i budowania relacji.
 • Umiejętności organizacyjnych i negocjacyjnych.
 • Aktywnej postawy i inicjatywy, otwartości na zmiany, umiejętności nadawania priorytetów,
 • Umiejętności pracy w stresie oraz pod presją czasu.
 • Preferowana znajomość systemu SAP.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Grupie Kapitałowej PGE.
 • Zdobycie cennego doświadczenia, możliwość rozwoju oraz poszerzanie kwalifikacji zawodowych.

Atrakcyjne świadczenia dodatkowe:

 • Dofinansowanie przez Pracodawcę opieki medycznej.
 • Pracowniczy Program Emerytalny w wysokości 3,5% wynagrodzenia brutto.
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych (min. „wczasy pod gruszą”).
 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzenie wiedzy.

Zatrudnienie – od zaraz, po sprawdzeniu kwalifikacji i kompetencji.

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

APLIKUJ TERAZ