Praca: PodinspektorPowiatowy Urząd Pracy w Wołowie
Podinspektor
Miejsce pracy: Wołów
Numer: StPr/21/0159
OBOWIĄZKI:
- przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń;- przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie realizacji świadczeń;- przetwarzanie danych osobowych w oprogramowaniu komputerowym;- przechowywanie i archiwizacja akt;- sporzadzanie list wyplat przyznanych świadczeń, okresowych zestawień i sprawozdań;- prowadzenie korespodencji przychodzacej i wychodzącej (skierowanej do klientów i instytucji);- udzielanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami;- wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonego.Oferty należy składać (osobiście lub pocztą) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: Nabór na stanowisko podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych - Sekcja Świadczenia Wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie do dnia 26.04.2021 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu korespodencji) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie, ul. Trzebnicka 6, 56-100 Wołów
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: dobra znajomość obsługi komputera
Uprawnienia: pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich
Uprawnienia: doświadczenie zawodowe


Wymagania inne:

1. znajomość ustaw:- oświadczeniach rodzinnych- o pomocy państwa w wychowaniu dzieci- kodeks postępowania administracyjnego2. nie była skazana prwaomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Miejsce pracy:

Wołów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie