Praca: Pośrednik pracyPowiatowy Urząd Pracy w Wołowie
Pośrednik pracy
Miejsce pracy: Wołów
Numer: StPr/21/0388
OBOWIĄZKI:
- Poszukiwanie pracodawców/miejsc praktyk;- Weryfikacja kwalifikacji pracodawcy do przyjęcia ucznia;- Działania dotyczące zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;- Monitoring przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu uczestników OHP - Diagnozowanie potrzeb uczestników i absolwentów OHP w zakresie pośrednictwa pracy;- Realizacja indywidualnych i grupowych spotkań konsultacyjno-informacyjnych;- Rejestracja młodzieży poszukującej pracy w MBP oraz ogólnopolskiej bazie klientów OHP;- Pozyskanie ofert pracy krótko i długoterminowych; - Organizacja giełd pracy;- Gromadzenie i udostępnianie młodzieży zasobów metodycznych, publikacji i edukacyjnych, informacji o zawodach, rynku pracy, szkołach i edukacji;- Informowanie młodych ludzi o możliwościach wzięcia udziału w projektach, w tym projektach współfinansowanych z UE w ramach EFS realizowanych OHP;- Prowadzenie okresowej sprawozdawczości z zakresu działalności jednostki; - Współpraca z asystentami i doradcą EURES,- Współpraca z doradcami zawodowymi w zakresie wyboru oferty pracy dla klienta,- Upowszechnianie informacji o prowadzonych działaniach na potrzeby ECAM, organizowaniu praktyk zawodowych, popularyzacja elastycznych form zatrudnienia, kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej,- Współpraca z partnerami rynku pracy m in. zrzeszeniami pracodawców, organizacjami oraz instytucjami funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy, realizującymi podobny profil działalności,- Realizacja innych przedsięwzięć dotyczących pośrednictwa pracy dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej.Pierwsz umowa na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia. Miejsce wykonywania pracy Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wołowie.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: bardzo dobra znajomość obsługi komputera (umiejętność obsługi Pakietu MS Office, Excel, Internet)
Uprawnienia: doświadczenie zawodowe


Wymagania inne:

komunikatywność, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, odpowiedzialność

Miejsce pracy:

Wołów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie