Praca: Pracownik administracyjny w Zespole ds. Ewidencji Nieruchomości i Terenów ZewnętrznychWrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania
i gospodarowania wrocławskim zasobem komunalnym

 

Poszukujemy osoby na stanowisko administracyjne:

Pracownik administracyjny w Zespole ds. Ewidencji Nieruchomości i Terenów Zewnętrznych
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania
 • wykształcenie wyższe o kierunku: architektura krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni, ogrodnictwo, ochrona środowiska lub inne pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe minimum 2 lata,
 • dobra znajomość programów MS Office,
 • łatwe przyswajanie wiedzy,
 • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism oraz raportowania, wykonywania analiz oraz organizacji pracy własnej i myślenia analitycznego,
 • umiejętność pracy w dynamicznym środowisku oraz w terenie,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • rzetelność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań, samodzielność, umiejętność działania pod presją czasu oraz pracy w zespole, a także wysoka kultura osobista.
Opis stanowiska
 • prowadzenie bieżących spraw związanych z administrowaniem obszarów zieleni,
 • bezpośrednia obsługa klienta zewnętrznego, a także prowadzenie korespondencji,
 • wprowadzanie standardów zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, w tym postępowań przetargowych, zlecanie, odbiór i rozliczanie prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni,
 • planowanie i wydawanie terenów pod nasadzenia, opiniowanie i uzgadnianie projektów w zakresie nasadzeń kompensacyjnych, zastępczych i wyrównujących,
 • współpraca z innymi komórkami Spółki i jednostkami Urzędu Miejskiego w zakresie określania wytycznych oraz uzgadniania projektów zagospodarowania terenów zieleni,
 • rozpatrywanie wniosków związanych z przygotowaniem i realizacją zadań wykonywanych w ramach budżetów obywatelskich i funduszy osiedlowych w zakresie dotyczącym terenów zieleni,
 • sprawdzanie oraz weryfikacja faktur pod względem merytorycznym i rachunkowym, zgodności z umowami i protokołami odbioru, a także koordynacja i wykonywanie zadań wynikających z realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości udzielonej przez wykonawców,
 • aktualizacja baz danych,
 • współpraca z jednostkami miejskimi, organizacjami samorządowymi, radami osiedli, itp.,
 • opiniowanie, uzgadnianie prac prowadzonych przez inne podmioty, które zakładają ingerencję w obszary zielone, a także opiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony i rozwoju zieleni, gospodarki wodami opadowymi na terenie zieleni, ochrony przyrody.
Co my oferujemy?
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
APLIKUJ TERAZ