Praca: Pracownik ds. Budowlanych (Architekt) w Pionie TechnicznymWrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania

i gospodarowania wrocławskim zasobem komunalnym

 

W związku z planowanymi inwestycjami oraz pracami remontowymi poszukujemy osoby na stanowisko:

Pracownik ds. Budowlanych (Architekt) w Pionie Technicznym
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe: kierunek architektura lub pokrewne,
 • staż pracy minimum 3 lata w branży budowlanej przy sporządzaniu projektów i pełnieniu nadzoru autorskiego,
 • dobra znajomość prawa budowlanego i pozostałych przepisów techniczno-budowlanych,
 • umiejętność sporządzania kosztorysów oraz sprawdzania i weryfikacji kosztorysów przedstawionych przez wykonawców,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programu do kosztorysowania NORMA Pro,
 • umiejętność formułowania wniosków i pism na tematy związane ze stanem technicznym lokali
  i budynków,
 • umiejętność przygotowywania dokumentów do procedury przetargowej wg ustawy prawa zamówień publicznych,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B, możliwość korzystania z własnego samochodu do celów służbowych na podstawie umowy z pracodawcą,
 • odporność na stres, terminowość, wielozadaniowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Opis stanowiska:
 • przygotowanie i nadzorowanie procesów remontowych/inwestycyjnych na wszystkich etapach ich realizacji,
 • przygotowanie pism i wniosków związanych z procesem inwestycyjnym,
 • przygotowanie wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego, w tym szacowanie wartości robót,
 • dokonywanie wizji technicznych i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych,
 • wycena (kosztorysowanie) prac budowlanych i kontrolowanie kosztorysów ofertowych,
 • kontrola, odbiór i rozliczanie robót budowlanych - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - oraz usług realizowanych w ramach inwestycji i remontów,
 • wykonywanie drobnych prac projektowych,
 • udział w realizacji planu rzeczowo-finansowego Spółki,
 • przygotowanie materiałów do instytucji dotujących,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • bezpośredni kontakt ze stronami w procesie inwestycyjnym.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
APLIKUJ TERAZ