Praca: Pracownik ds. BudowlanychWrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania

i gospodarowania wrocławskim zasobem komunalnym

 

W związku z planowanymi inwestycjami oraz z pracami remontowymi

poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Pracownik ds. Budowlanych
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania:
 • wykształcenie techniczne kierunkowe,
 • staż pracy minimum 3 lata w branży budowlanej na stanowisku inspektora nadzoru i/lub kierownika robót i/lub inżyniera budowy,
 • dobra znajomość prawa budowlanego i pozostałych przepisów techniczno-budowlanych,
 • umiejętność sporządzania kosztorysów oraz sprawdzania i weryfikacji kosztorysów przedstawionych przez wykonawców,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, budowlanej
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programu do kosztorysowania NORMA Pro,
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (warunek konieczny),
 • możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  (aktualne zaświadczenie z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
 • umiejętność formułowania wniosków i pism na tematy związane ze stanem technicznym lokali
  i budynków,
 • umiejętność przygotowywania dokumentów do procedury przetargowej wg ustawy PZP,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B, możliwość korzystania z własnego samochodu do celów służbowych na podstawie umowy z pracodawcą ,
 • odporność na stres, terminowość, wielozadaniowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Opis stanowiska:
 • przygotowanie i nadzorowanie procesów remontowych/inwestycyjnych na wszystkich etapach ich realizacji łącznie z projektowaniem;
 • przygotowanie wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego;
 • dokonywanie wizji technicznych i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych;
 • wycena (kosztorysowanie) prac budowlanych i kontrolowanie kosztorysów ofertowych;
 • kontrola, odbiór i rozliczanie robót budowlanych - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - oraz usług realizowanych w ramach inwestycji i remontów;
 • udział w realizacji planu rzeczowo-finansowego Spółki – przekazywanie danych;
 • archiwizacja dokumentacji;
 • bezpośredni kontakt z petentami i stronami postepowań w procesie inwestycyjnym.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
APLIKUJ TERAZ