Praca: Pracownik ds. księgowościWrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania
i gospodarowania wrocławskim zasobem komunalnym

 

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:


Pracownik ds. księgowości
Miejsce pracy: Wrocław

 

Opis stanowiska pracy:
 • księgowanie faktur zakupowych, wyciągów bankowych i innych dokumentów księgowych,
 • kontrola płatności, rozrachunków z kontrahentami i potwierdzenia sald,
 • bieżące monitorowanie kont księgowych, weryfikacja i analiza zestawień obrotów sald,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • wystawienie faktur sprzedażowych,
 • rozliczanie delegacji/wydatków pracowniczych oraz obsługa kasowa,
 • sporządzanie zestawień,
 • udział w procesie zamknięcia miesiąca i w sprawozdaniach rocznych,
 • udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) oraz dla GUS.
Wymagania:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,
 • wykształcenie min. średnie,
 • znajomość zagadnień i przepisów związanych z księgowością,
 • znajomość zagadnień i przepisów z zakresu rachunkowości, podatków oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce,
 • bardzo dobra znajomość MS Office (szczególnie Excel).
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
APLIKUJ TERAZ