Praca: Pracownik Ochrony

poszukuje do pracy na stanowisko:


Pracownik Ochrony

Miejsce pracy: Wrocław

Zakres obowiązków:
 • patrolowanie chronionego obiektu
 • zapobieganie kradzieżom i dewastacjom mienia
 • ewidencja dostaw
 • obsługa systemu parkingowego
 • praca wewnątrz i na zewnątrz obiektu
Wymagania:
 • uczciwość, rzetelność, punktualność
 • zaangażowanie
 • elastyczność i dyspozycyjność
 • mile widziana książeczka do celów sanit.-epidem.
 • zaświadczenie o niekaralności
Oferujemy:
 • stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • szkolenia na stanowisku pracy (brak doświadczenia nie jest przeszkodą)
 • zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń
 • pełny wymiar czasu pracy
 • pakiet socjalny
Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPI Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 21,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@epi.com.pl, tel. 71334 20 55
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
APLIKUJ TERAZ