Praca: Pracownik socjalnyPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/3466
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie pracy socjalnej,- prowadzenie ścisłej pracy z rodzinami zastępczymi,- współpraca z instytucjami na rzecz pieczy zastępczej, - współdziałanie z pracownikami sekcji świadczeń w zakresie przyznawania świadczeń, przygotowania wniosków wraz z dokumentacją przewidzianą obowiązującymi przepisami dla danego świadczenia, aktualizowanie wywiadów środowiskowych. Praca w siedzibie oraz teren powiatu wrocławskiego.Oferta dostępna w sali C, A. Kontakt z pracodawcą - e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

1) wykształcenie: dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalizacji praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, 2) staż pracy: 2 letnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej,3) umiejętność-specjalność: znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, 4) inne: - preferowane osoby posiadające doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi,- dobra organizacja pracy,- znajomość pakietu MS Office,- dyspozycyjność

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

3 200 - 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu