Praca: Pracownik w sekcji ds. zamówień publicznychWrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania 

i gospodarowania wrocławskim zasobem

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:

 


Pracownik w sekcji ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Wrocław
Liczba etatów: 1
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: min. 2 lata na stanowisku związanym z udzieleniem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,
 • znajomość ustaw i przepisów wykonawczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu Office,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • staranność i precyzja w działaniu,
 • samodzielność, dyspozycyjność,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • nastawienie na osiąganie rezultatów.
Opis stanowiska:
 • wykonywanie czynności proceduralnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Regulaminie zamówień publicznych obowiązującym w Spółce,
 • przygotowywanie dokumentacji postępowania w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów,
 • opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • rejestrację postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • współpracę z komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • udzielanie pracownikom Spółki informacji z zakresu zasad stosowania prawa zamówień publicznych.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
APLIKUJ TERAZ