Praca: Pracownik w Zespole ds. Zarządzania Budżetem GminyWrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania 

i gospodarowania nieruchomościami   

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:


Pracownik w Zespole ds. Zarządzania Budżetem Gminy
Miejsce pracy: Wrocław


Opis stanowiska:
 • realizowanie procesu obiegu dokumentacji finansowo-księgowej kontrahentów Gminy Wrocław,
 • wykonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo – finansowym dotyczącym zarządzanego zasobu,
 • weryfikacja i przesyłanie do zapłaty dokumentów finansowych w wersji papierowej oraz w systemie elektronicznego obiegu faktur EOF,
 • prowadzenie zestawienia środków przyznanych na realizację zadań i wykazu umów zawartych na roboty, dostawy i usługi,
 • monitorowanie realizacji wykonania budżetu Gminy Wrocław w obszarze realizowanych przez Spółkę zadań,
 • przygotowywanie zestawień zakupów VAT na potrzeby Gminy Wrocław,
 • opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie źródeł finansowania zamówienia,
 • sporządzanie innych dokumentów oraz zestawień finansowo-ekonomicznych,
 • archiwizacja dokumentów finansowych co kwartał,
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: ekonomia, rachunkowość,
 • dobra znajomość przepisów o rachunkowości i podatku VAT,
 • znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych i Prawa zamówień publicznych,
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami,
 • zaawansowana obsługa MS Office (WORD, EXCEL),
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, terminowość, komunikatywność, samodzielność,
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
APLIKUJ TERAZ