Praca: Profesor DSW / Pracownik badawczo - dydaktyczny


Dolnośląska Szkoła Wyższa

Uczelnia z ponad 20-letnią tradycją, kształcąca inżynierów informatyki – ogłasza konkurs
na stanowisko:
Profesor DSW / Pracownik badawczo - dydaktyczny
Miejsce pracy: Wrocław

Opis oferty

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina informatyka lub dziedzina nauk inżynieryjno- technicznych, Dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja, Wymagane przedstawienie dorobku. naukowego i dydaktycznego. DSW jako podstawowe miejsce pracy.

GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego dla stanowiska profesora DSW;
 • prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja oraz publikowanie ich wyników;
 • aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • kierowanie pracami dyplomowymi;
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego i działalności naukowej;
 • realizacja zadań bieżących zleconych przez przełożonych, związanych z posiadanymi kompetencjami i zajmowanym stanowiskiem.
WYMAGANIA NA DANYM STANOWISKU
 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;
 • spełnianie wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • doświadczenie w pracy badawczo-dydaktycznej,
 • doświadczenie w kierowaniu przygotowaniem prac dyplomowych,
 • wiedza z zakresu baz danych, systemów operacyjnych i informatycznych, programowania w języku C++, programowania w języku Python, grafiki komputerowej
 • udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych.
Oferujemy
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • pracę w akademickim środowisku,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia poprzez bezpłatne szkolenia,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • ubezpieczenie grupowe,
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ