Praca: Programista w Sekcji Ewidencji Nieruchomości i Baz DanychWrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania 

i gospodarowania wrocławskim zasobem komunalnym

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:

 


Programista w Sekcji Ewidencji Nieruchomości i Baz Danych
Miejsce pracy: Wrocław
 
Wymagania:
 • umiejętność bardzo dobrego programowania (preferowane Java lub VBA lub Python),
 • dobra orientacja w bazach danych MS SQL,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne rozumienie dokumentacji technicznej,
 • dobra znajomość programów pakietu MS Office Professional (głównie Access, Excel),
 • odnajdowanie się w pracy zespołowej i otwartość na współpracę przy wdrażaniu projektów,
 • rzetelność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań oraz samodzielność,
 • mile widziana znajomość zagadnień GIS (ESRI - ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, ArcObjects),
 • mile widziana umiejętność projektowania baz danych oraz analiza dziedzinowa i systemowa.
Opis stanowiska:
 • projektowanie, tworzenie oraz implementacja oprogramowania integracyjnego pomiędzy systemem GIS, a pozostałymi systemami w Spółce Wrocławskie Mieszkania,
 • utrzymanie i rozwój istniejącego oprogramowania,
 • wsparcie w rozbudowie wewnątrz firmowego portalu mapowego (JavaScript, ESRI),
 • udział w warsztatach i pracach nad rozwojem różnych obszarów funkcjonowania firmy.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
APLIKUJ TERAZ