Praca: PsychologDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 74514

Warunki pracy

- praca w Budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na III piętrze z dostępem do światła dziennego,


-brak windy,


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.


 


 

Zakres zadań

 • analizowanie i diagnozowanie występujących w Centrum Powiadamiania Ratunkowego sytuacji stresowych oraz psychologicznych problemów operatorów numerów alarmowych w zakresie obsługi zgłoszeń alarmowych,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych wśród pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • analizowanie zgłoszeń alarmowych obsługiwanych przez operatorów numerów alarmowych,
 • sporządzanie ocen kompetencji koordynatorów i koordynatorów-trenerów,
 • przeprowadzanie szkoleń dla operatorów numerów alarmowych,
 • uczestniczenie w egzaminach przeprowadzanych w Krajowym Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego,
 • realizowanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego związane z interwencjami kryzysowymi lub w zakresie związanym z interwencjami świadczonymi w innych instytucjach, w tym Policji, Państwowej Straży Pożarnej, systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innych podmiotach, które zatrudniają psychologów w celu świadczenia zadań z zakresu interwencji kryzysowej.
 • znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ