Praca: Radca prawnyIzba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 75869

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu przy ul. Stacyjnej 10

 • Wejście główne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (2 stopnie)

 • Wejście boczne z podjazdem dla niepełnosprawnych

 • Dojazd na piętra dźwigiem osobowym

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych tylko na ostatniej 6 kondygnacji

 • Przy budynku parking wewnętrzny dla pojazdów służbowych i prywatnych

 • Pokoje biurowe nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (progi)

 • Sala konferencyjna nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo (schodki)

Zakres zadań

 • Sporządza i wnosi skargi kasacyjne oraz odpowiedzi na skargi kasacyjne do NSA w celu zaskarżenia orzeczenia WSA lub zajecie stanowiska wobec skargi kasacyjnej strony
 • Sporządza pisma procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi w celu zabezpieczenia interesów skarbu państwa
 • Uczestniczy w rozprawach przed sadami administracyjnymi i powszechnymi w celu zapewnienia reprezentacji IAS/Dyrektora IAS
 • Sporządza opinie prawne w celu wyjaśnienia wątpliwości w zakresie interpretacji bądź zastosowania przepisu prawa
 • Opiniuje umowy cywilnoprawne zawierane przez IAS w celu zapewnienia właściwej ochrony prawnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze stosowania przepisów prawa jako radca prawny
 • Wpis na listę radców prawnych i złożenie ślubowania
 • Znajomość przepisów m.in. prawa podatkowego, cywilnego, handlowego, karnego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania w zakresie udzielanych porad i opinii prawnych, skarg oraz w sprawach przed sądami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku
APLIKUJ TERAZ