Praca: Radca prawnyWojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 78253

Warunki pracy


 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz

 • praca z dokumentami

 • budynek w którym mieści się siedziba Urzędu nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak wind)

 • praca na III piętrze

Zakres zadań

 • Świadczy obsługę prawną Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, w tym sporządza opinie prawne, udziela porad prawnych, wyjaśnień w zakresie stosowania prawa
 • Opiniuje pod względem prawnym projekty rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach administracyjnych (decyzji administracyjnych, postanowień)
 • Doradza w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej
 • Opracowuje i opiniuje projekty umów cywilno-prawnych
 • Nadzoruje prowadzone postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych
 • Weryfikuje projekty zarządzeń i innych aktów prawnych pozostających w zakresie właściwości Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych
 • Reprezentuje Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • Sporządza informacje dot. zmian w obowiązujących przepisach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego jako radca prawny
 • Uprawnienia radcy prawnego
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w obsłudze prawnej organu administracji publicznej
 • Praktyczna znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy i aktów wykonawczych, ustawy o służbie cywilnej, Prawa zamówień publicznych, prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Bardzo dobra znajomość przepisów krajowych i wspólnotowych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, rolnictwa ekologicznego, organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
 • Komunikatywność
 • Samodzielność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ