Praca: ReferendarzUrząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 78815

Warunki pracy

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Weryfikuje wnioski o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Prowadzi sprawy związane z rejestracją pojazdów kolejowych w celu zapewnienia aktualności danych, w szczególności w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Weryfikuje dokumentację związaną z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Przygotowuje projekty informacji w szczególności w zakresie wprowadzania do obrotu i rejestracji pojazdów kolejowych, w odniesieniu do inwestycji współfinansowanych ze środków UE.
 • Współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie zagadnień związanych z interoperacyjnością taboru kolejowego.
 • Wspiera Wydział Rynku Pojazdów Kolejowych w organizacji spotkań i realizacji projektów z zakresu wprowadzania do obrotu i rejestracji pojazdów kolejowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień związanych z transportem kolejowym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności edytora tekstu)
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ