Praca: Referent ds. gospodarczychPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Referent ds. gospodarczych
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/6396
OBOWIĄZKI:
1. Bieżąca kontrola stanu technicznego budynku:- zlecanie przeprowadzania rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych,- zlecanie przeprowadzania rocznych i pięcioletnich przeglądów elektrycznych,- zlecanie przeprowadzania rocznych przeglądów kominiarskich,- zlecanie przeprowadzania rocznych przeglądów p. poż.,- zlecanie przeprowadzania przeglądów kanalizacyjnych,- zlecanie przeprowadzania bieżących napraw, konserwacji, (nadzór nad pracami remontowymi), - Zgłaszanie awarii do stosownych instytucji,2. Sporządzanie raportów kasowych: - wypłacanie gotówki z banku,- prowadzenie i rozliczanie pogotowia kasowego- prowadzenie na bieżąco ewidencji obrotów kasy w raporcie,- rozliczanie zaliczki, 3. Przygotowanie i prowadzenie procedur dotyczących wszelkich zakupów, usług i robót budowlanych zgodnie z ustawą (Prawo zamówień Publicznych i sporządzanie rocznych sprawozdań do Prezesa Izby Skarbowej),4. Przygotowanie zapytań ofertowych, analizy rynku i sporządzanie umów związanych z budynkiem,5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i księgi małej wartości,- wpisywanie do ksiąg inwentarzowych zakupionych rzeczy o odpowiedniej wartości,- przeprowadzanie kasacji zużytego sprzętu,- sporządzanie protokołów i ściąganie ze stanu księgi,6. Przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,7. Przydzielanie odzieży ochronnej,8. Współpraca z inspektorem BHP w zakresie przeglądów technicznych. 0,5 etatu. Oferta dostępna w sali E, D.Kontakt z pracodawcą - e-mail: sekretariat.sp093@wroclawskaedukacja.pl lub bezpośrednio.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Administrator nieruchomości
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

1) wykształcenie: min. średnie lub wyższe,2) staż pracy 4 lata dla wykształcenia średniego, 2 lata wykształcenie wyższego, 3) umiejętność:znajomość przepisów wynikających z Ustawy Prawo Budowlane, znajomość przepisów wynikających z Rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, znajomość przepisów wynikających z Polskich Norm, znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych, znajomość obsługi systemów elektronicznych: SIO, REUS (dodatkowy atut), biegła obsługa komputera, doskonała organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samodzielnej pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, kreatywność, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji, kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

do 1 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu