Praca: ReferentIzba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 75859

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek dwukondygnacyjny wyposażony w windę

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (za wyjątkiem zaplecza Sali obsługi)

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na parterze budynku

 • Zaplecze socjalne – pokoje socjalne na każdej kondygnacji budynku

 • Parking przy budynku Urzędu z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście główne do Urzędu od strony ul. Inowrocławskiej przystosowane dla osób niepełnosprawnych – dojazd z poziomu terenu

Zakres zadań

 • Podejmuje działania zmierzające do likwidacji zaległości podatkowych w celu doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelności.
 • Prowadzi sprawy z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w celu efektywnego egzekwowania zaległości.
 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelności.
 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniach wieczystoksięgowych oraz przed sądami w celu realizacji zadań wierzyciela.
 • Wydaje zaświadczenia dot. pomocy publicznej oraz ewidencjonuje udzieloną pomoc w systemach informatycznych celem zapewnienia bieżącej informacji o udzielonej pomocy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ