Praca: ReferentPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 78284

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze w siedzibie inspektoratu. Umowa na czas zastępstwa. Praca w dni robocze od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie, z możliwością rozpoczynania pracy w godzinach między 6:00 a 8:00 rano.

Zakres zadań

 • rejestracja i wysyłka korespondencji
 • archiwizacja dokumentów
 • prowadzenie rejestrów i statystyk
 • przyjmowanie i weryfikacja dokumentów związanych z zawiadamianiem o rozpoczęciu robót budowlanych oraz przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych
 • przyjmowanie innych pism skierowanych do tut. inspektoratu nadzoru budowlanego
 • przygotowywanie decyzji, wezwań, postanowień, zaświadczeń i innych pism

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność i zdolności analityczne
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ