Praca: ReferentKomenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 82909

Warunki pracy

Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, powyżej połowy dobowego czasu pracy przy monitorze ekranowym. W budynku brak jest windy. Toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, istnieje podjazd przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi i obsługuje sekretariat Komendantów Komisariatu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.
 • Przygotowuje i wysyła pocztę wychodzącą Wydziału Prewencji za pomocą elektronicznego systemu E-Komenda w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów .
 • Pobiera korespondencję wpływającą do Wydziału Prewencji, potwierdza jej odbiór w elektronicznym dzienniku korespondencji oraz po dekretacji przekazuje ją poszczególnym pracownikom wydziału w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Rejestruje i uzupełnia dane w elektronicznym systemie RSOW w celu prowadzenia elektronicznej ewidencji postępowań o wykroczenia oraz usprawnienia obiegu dokumentów i możliwości tworzenia wniosków o ukaranie.
 • Telefonicznie udziela informacji interesantom w celu przekierowania do odpowiedniego funkcjonariusza bądź w celu przekazania informacji dotyczących prowadzonych spraw.
 • Ewidencjonuje mandaty gotówkowe w celu rozliczenia z uprawnionym organem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w kancelarii lub sekretariacie
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ