Praca: ReferentIzba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 85234

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: Izba Administracji Skarbowej, ul. Podwale 64

 • Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych (np.: toalety), brak windy

 • Przy budynku parking wewnętrzny (tylko dla pojazdów służbowych), brak miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych,  parking miejski  na ogólnych zasadach przy ulicy

 • Posiada  zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania i likwidacji towarów, w tym prowadzi ewidencję oraz przygotowuje towary do likwidacji zgodnie z obowiązującą procedurą
 • Wystawia i podpisuje dokumenty sprzedaży likwidacyjnej zgodnie z posiadanym upoważnieniem, w tym rozlicza sprzedaż towarów w celu prawidłowej realizacji likwidacji poprzez sprzedaż
 • Prowadzi postępowania w celu objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu towarów likwidowanych w drodze sprzedaży, w tym wymierza należności celne i podatkowe związane z likwidacją towarów o nieunijnym statusie celnym w drodze sprzedaży
 • Sprawuje kontrolę celną i dozór celny w stosunku do likwidowanych towarów w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzi magazyn likwidacyjny i sprawuje nadzór nad towarami przechowywanymi w tym magazynie w celu prawidłowej realizacji zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ