Praca: Referent/inspektor/specjalista w dolnośląskim oddziale regionalnymbiuro wsparcia inwestycyjnegostanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocyPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Referent/inspektor/specjalista w dolnośląskim oddziale regionalnymbiuro wsparcia inwestycyjnegostanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/4307
OBOWIĄZKI:
1. weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z procedurami oraz przepisami obowiązującego prawa, w tym wprowadzenie danych do aplikacji i zatwierdzanie odpowiednich etapów weryfikacji wniosku,2. przygotowywanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych z wnioskodawcami do ich parafowania,3. prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości na potrzeby Centrali Agencji w tym monitorowanie terminów realizacji procedur i działań kontrolnych,4. rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach, przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do Biura Kontroli Wewnętrznej, a w razie potrzeby przygotowywania zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania,5. udzielanie informacji w zakresie działalności BWI, w tym przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców,6. archiwizacja dokumentów,7. wykonywanie czynności kancelaryjno biurowych8. prowadzenie szkoleń zewnętrznych dla rolników.Praca w godz.: 7:30-15:30. Oferta dostępna w sali D, E, A. Kontakt z pracodawcą:Każdy kandydat musi wejść na nasz adres www.arimr.gov.pl zakładka praca i obowiązkowo wypełnić kwestionariusz, oświadczenie i przesłać niezbędne dokumenty np. kserokopie prawa jazdy na adres RekrutacjaOR01@arimr.gov.plNr ogłoszenia: BWI_3_06.07_2021
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania konieczne:wykształcenie: min. średnie,staż pracy:mile widziana wiedza i doświadczenie w zakresie rybactwa śródlądowego lub inżynierii przetwórstwa spożywczego (maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczego, linie technologiczne produkcji żywności, projektowanie technologiczne zakładów spożywczych),czynne prawo jazdy kategorii B,znajomość ustawy z dnia 9 V 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,wiedza z zakresu PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020,znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR.4) inne:biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),staranność, rzetelność, efektywność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, otwartość na uczenie się,komunikatywność, wysoka kultura osobista

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

do 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu