Praca: Samodzielny księgowyUrząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny księgowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 80662

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa,
- praca w terenie,
- obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wejscie do budynku bez barier architektonicznych.


 

Zakres zadań

 • Ksiegowanie i rozliczanie w systemie komputerowym Finansowo-Księgowym dokumentów księgowych dotyczących wydatków budżetowych.
 • Opracowywanie obowiązujących zestawień oraz wystawianie faktur dotyczących badań wynikających z umów zawartych przez GUS oraz innych umów, w chwili wpływu środków w celu uzgodnienia salda konta "139".
 • Sporządzanie dyspozycji w zakresie odprowadzania dochodów budżetowych na konto Ministerstwa Finansów.
 • Sporządzanie miesięcznego sprawozdania Rb-27 - z wykonania planu dochodów budżetowych państwowych jednostek budżetowych do GUS.
 • Obsługiwanie i naliczanie tablic wynikowych w module Budżet Zadaniowy, w celu sporządzania półrocznych i rocznych sprawozdań RB-BZ1 w aplikacji BUZA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze obsługi finansowo-księgowej.
 • Łatwość komunikacji,
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ